Zonnepanelen zakelijk

Sophie
Leestijd 8 minuten
2 maart 2021

Zonnepanelen zijn er niet alleen voor de particuliere markt. Uiteraard zijn er ook regelingen voor ondernemers die het investeren in zonnepanelen gunstiger maken. De overheid wilt de investeringen in zonnepanelen zoveel mogelijk stimuleren. De reden daarvoor is dat er een bepaald (klimaat)doel is opgesteld voor het jaar 2020. Het doel houdt in dat 16% van alle energiebronnen duurzaam moeten zijn.

De regelingen en subsidies voor het zakelijk aanschaffen van zonnepanelen hebben voornamelijk te maken extra fiscale aftrek. Deze regelingen/subsidies vallen of staan met de hoeveelheid inkomen die het bedrijf heeft. Indien het bedrijf in de rode cijfers zit zullen de subsidies niet aantrekkelijk of weinig zijn.

Zonnepanelen in het MKB

BTW

Zoals u wellicht al weet kunnen ondernemers de BTW terugvorderen op zakelijk aanschafte producten. U betaald geen BTW over de aanschaf van uw zonnepanelen installatie.

Dakconstructie

Daken van bedrijfspanden zijn over het algemeen vrij robuust. Wij adviseren u uw dakconstructie te laten controleren voordat u zonnepanelen laat plaatsen. Het komt af en toe voor dat de dakconstructie te licht is voor een zonnepanelen installatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Een term dat bij veel ondernemers een prominentere rol inneemt is het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemers krijgen hierdoor een groener imago wat een positief effect kan hebben op uw omzet en bedrijfsvoering. U combineert het verduurzamen van de samenleving met fiscale voordelen. Daarnaast stijgt uw bedrijfspand in waarde door uw zonnepanelen installatie.

Voordelen van uw zakelijke investering in zonnepanelen

Onderstaand tabel geeft een schatting van de gemiddelde terugverdientijd op de investering.

Verbruik per jaar in kWhTerugverdientijd op uw investering
<10.0005 – 8 jaar
10.001 tot 50.0009 – 12 jaar
>50.00014 – 17 jaar


Voor de zakelijke markt zijn er vier (belasting) regelingen en één subsidieregeling. Deze regelingen zijn voornamelijk interessant voor MKB bedrijven.

Bovenstaande regelingen kunnen worden gecombineerd op de combinatie EIA/MIA na. De overheid stimuleert ondernemers sinds 2012 schadelijke asbestdaken te vervangen door het fiscaal extra voordelig en aantrekkelijk te maken. Indien u als ondernemer uw asbestdaken vervangt en zonnepanelen plaats kunt u gebruik maken van de MIA, EIA en VAMIL.Ontdek uw voordeel met de verschillende belasting- en subsidieregelingen!

Subsidie zakelijk zonnepanelen

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

In Nederland heeft elke ondernemer recht op investeringsaftrek. De KIA kan worden toegepast op uw investering in zonnepanelen. Onderstaande tabel geeft u een indicatie van de hoogte van uw fiscale aftrek.

Investering zonnepanelenKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Tot € 2.3000 %
Tussen € 2301,- & € 56024,-28 %
Tussen € 56025,- & € 103748,-15.687 %


Er zijn nog een aantal zaken vastgelegd voor ondernemers die in zonnepanelen investeren. Zo kan een BV een belastingbesparing realiseren van ongeveer 6%, terwijl dit voor een maatschap, eenmanszaak of VOF rond de 12% ligt.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek geeft u de mogelijkheid om bovenop uw gebruikelijke afschrijving 58% (per 1 januari 2016 verhoogd van 41,5% naar 58%) investeringskosten af te trekken van uw fiscale winst. Hierdoor valt uw te betalen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting lager uit. Bij de energie-investeringsaftrek is het financiële voordeel zeer afhankelijk van het soort onderneming, bijvoorbeeld een BV of eenmanszaak/VOF. De ervaring leert dat de energie-investeringsaftrek u bij een BV gemiddeld 13,05% kan besparen aan vennootschapsbelasting. Bij een maatschap, VOF of eenmanszaak kunt u zelfs tot 30% besparen. De hoofdvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de energie-investeringsaftrek is dat u een zonnepanelen installatie heeft met een minimale capaciteit van 25 kWP (ongeveer 100 zonnepanelen. Indien uw totale capaciteit boven de 25 kWP uitkomt ontvangt u maximaal € 1200,- per kWP boven de 25 kWP. Bij een investering in 37 kWP zonnepanelen ontvangt u € 14400,- aftrek (12*€ 1200,- = € 14400,-). Het budget in 2016 voor de energie-investeringsaftrek bedroeg € 161 miljoen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) & Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de MIA kunnen bedrijven bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek tot 36% van de investering aftrekken van hun fiscale winst. Bij toepassing van de VAMIL kunt u 75% van het investeringsbedrag aftrekken. Het tijdstip van deze mogelijkheid kunt u helemaal zelf bepalen. Door een snelle afschrijving vermindert u de fiscale winst waardoor u minder belasting betaald in dat jaar. Dit levert u een rente- en liquiditeitsvoordeel op. De verschillen laten zien dat de MIA en VAMIL twee aparte regelingen zijn. De ervaring leert dat deze vaak worden gecombineerd.

U kunt de milieu-investeringsaftrek combineren met het vervangen van uw asbestdaken. Op deze manier is een vrije afschrijving van 75% mogelijk.

De voorwaarden voor deze combinatie zijn:

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)

De SDE+ subsidie kan gebruikt worden bij bedrijven en non-profit instellingen die duurzame energie produceren of gaan produceren. SDE+ subsidie onderscheid zich door jaarlijks te worden uitgekeerd (i.p.v. eenmalig). Deze subsidie dekt in feite de meerprijs van zonne-energie ten opzichte van grijze stroom.

Voorwaarden SDE+ subsidie:

Zonnepanelen installaties met een minimale capaciteit van 15 kWP (circa 60 zonnepanelen);
De installatie dient aangesloten te worden op een grootverbruikaansluiting. De meterkast dient gezekerd te zijn met meer dan 3 x 80 Ampère.
De SDE+ subsidie kan alleen toegepast worden bij installaties met een capaciteit van 15 kWP. Met een gemiddelde capaciteit van 250 Wp per zonnepaneel gaat dit om circa 60 zonnepanelen.

Bij een project op dit niveau wordt bepaald of er een vergunning nodig is. Indien het een open veld installatie betreft zal er in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig zijn. Bij een dak installatie is meestal geen vergunning vereist.

Investering zonnepanelenKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Tot € 2.3000 %
Tussen € 2301,- & € 56024,-28 %
Tussen € 56025,- & € 103748,-15.687 %

Er zijn nog een aantal zaken vastgelegd voor ondernemers die in zonnepanelen investeren. Zo kan een BV een belastingbesparing realiseren van ongeveer 6%, terwijl dit voor een maatschap, eenmanszaak of VOF rond de 12% ligt.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek geeft u de mogelijkheid om bovenop uw gebruikelijke afschrijving 58% (per 1 januari 2016 verhoogd van 41,5% naar 58%) investeringskosten af te trekken van uw fiscale winst. Hierdoor valt uw te betalen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting lager uit. Bij de energie-investeringsaftrek is het financiële voordeel zeer afhankelijk van het soort onderneming, bijvoorbeeld een BV of eenmanszaak/VOF. De ervaring leert dat de energie-investeringsaftrek u bij een BV gemiddeld 13,05% kan besparen aan vennootschapsbelasting. Bij een maatschap, VOF of eenmanszaak kunt u zelfs tot 30% besparen. De hoofdvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de energie-investeringsaftrek is dat u een zonnepanelen installatie heeft met een minimale capaciteit van 25 kWP (ongeveer 100 zonnepanelen. Indien uw totale capaciteit boven de 25 kWP uitkomt ontvangt u maximaal € 1200,- per kWP boven de 25 kWP. Bij een investering in 37 kWP zonnepanelen ontvangt u € 14400,- aftrek (12*€ 1200,- = € 14400,-). Het budget in 2016 voor de energie-investeringsaftrek bedroeg € 161 miljoen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) & Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de MIA kunnen bedrijven bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek tot 36% van de investering aftrekken van hun fiscale winst. Bij toepassing van de VAMIL kunt u 75% van het investeringsbedrag aftrekken. Het tijdstip van deze mogelijkheid kunt u helemaal zelf bepalen. Door een snelle afschrijving vermindert u de fiscale winst waardoor u minder belasting betaald in dat jaar. Dit levert u een rente- en liquiditeitsvoordeel op. De verschillen laten zien dat de MIA en VAMIL twee aparte regelingen zijn. De ervaring leert dat deze vaak worden gecombineerd.

U kunt de milieu-investeringsaftrek combineren met het vervangen van uw asbestdaken. Op deze manier is een vrije afschrijving van 75% mogelijk.

De voorwaarden voor deze combinatie zijn:

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)

De SDE+ subsidie kan gebruikt worden bij bedrijven en non-profit instellingen die duurzame energie produceren of gaan produceren. SDE+ subsidie onderscheid zich door jaarlijks te worden uitgekeerd (i.p.v. eenmalig). Deze subsidie dekt in feite de meerprijs van zonne-energie ten opzichte van grijze stroom.

Voorwaarden SDE+ subsidie:

De SDE+ subsidie kan alleen toegepast worden bij installaties met een capaciteit van 15 kWP. Met een gemiddelde capaciteit van 250 Wp per zonnepaneel gaat dit om circa 60 zonnepanelen.

Bij een project op dit niveau wordt bepaald of er een vergunning nodig is. Indien het een open veld installatie betreft zal er in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig zijn. Bij een dak installatie is meestal geen vergunning vereist.

Meer weten? Chat met onze medewerkers.

Cookies!

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Nee, sluiten
OK!