Parkeerplaatsen bieden ruimte aan 11 gigawattpiek aan zonnepanelen

Sophie
Leestijd 3 minuten
20 oktober 2021

Uit onderzoek door CE Delft en Merosch blijkt dat we in Nederland nog ontzettend veel ruimte hebben om zonnepanelen te plaatsen. Dat weten we natuurlijk al van de daken die nog beschikbaar zijn. Bovendien lijken parkeerplaatsen goed geschikt.

Het onderzoek wijst uit dat het gaat om minimaal 80 vierkante kilometer aan zonnecarports. Dat zijn overkappingen met zonnepanelen, waar de auto vervolgens onder kan staan. Dat levert voordelen op voor de bescherming van auto’s, en wekt ondertussen natuurlijk duurzame energie op. De twee bedrijven deden het onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemen (RvO).

Onderzoek naar mogelijkheden

Het onderzoek naar de mogelijkheden moet leiden tot een inspiratiegids. De solar carports vormen een belangrijke uitkomst. Dit moet eigenaren van parkeerruimte inspiratie opleveren. Daarnaast hoopt de RvO initiatiefnemers van zonne-energieprojecten en lokale overheden bij elkaar te brengen, om hier samen mee aan de slag te gaan.

Met name de praktijkvoorbeelden, een analyse van de marktontwikkeling en de uitwerking van een businesscase moet leiden tot meer initiatieven. De betrokken partijen brengen de kansen en knelpunten in kaart, om op die manier te laten zien wat er mogelijk is. Parkeerplaatsen bieden enorm veel mogelijkheden, waardoor het aantal zonnepanelen in Nederland nog flink kan groeien.

grote(re) projecten

In Nederland wordt er volgens de onderzoekers al gewerkt al 20 grote(re) projecten. Bovendien staan er nog circa 10 op de planning om te realiseren tot 2022. Toch gaat het pas om minder dan 1 procent van het landelijk potentieel om gebruik te maken van zonnestroom boven parkeerplaatsen.

De inventarisatie laat zien dat er nog enorm veel potentie beschikbaar is. Met name de private terreinen van instellingen en bedrijven maken op dit moment gebruik van de mogelijkheden. In de openbare en publieke ruimte is er nog veel meer mogelijk.

Zo’n 11 gigawattpiek aan potentie

De 30 regio’s die zijn onderzocht bieden samen nog ruimte voor ongeveer 11 gigawattpiek aan zonnestroom. Met name in Noord-Holland Zuid en Rotterdam-Den Haag lijken er veel kansen te liggen.

Door alle beschikbare locaties te benutten is het volgens de onderzoekers mogelijk om nog voor 11 gigawattpiek aan energie op te wekken. Dat gaat om een zeer groot aantal zonnepanelen, dat moet bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen van 2030. Het is dan de bedoeling dat we in Nederland een groot deel van onze energie opwekken uit zonne- en wind-energie. We zullen nog een flinke stap moeten zetten, dus met de plaatsing van zonnepanelen boven parkeerplaatsen moet het mogelijk zijn de beweging vooruit te maken.

Zonnepanelen kopen

Wil je weten wat zonnepanelen jou opleveren? Doe de Dakscan en zie precies binnen hoeveel jaar jij jouw investering hebt terugverdiend.

Cookies!

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Nee, sluiten
OK!