Satellietdata moet opbrengst zonnepanelen verder verhogen

Sophie
Leestijd 3 minuten
27 oktober 2021

Het aantal zonnepanelen op daken van huishoudens en bedrijven groeit nog altijd snel. Bovendien werken diverse organisaties aan het verbeteren van het rendement daarvan. Meer opbrengst uit bestaande en nieuwe panelen maakt het namelijk mogelijk om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verder af te bouwen.

Een goed voorbeeld op dit gebied is het Netherlands Space Office. Dit is een initiatief van meerdere bedrijven, die zullen proberen om satellietdata te gebruiken om de opbrengst van zonnepanelen te verhogen. Zij willen op die manier de gevolgen van klimaatverandering beperken of proberen aan te passen, zodat we daar op een gunstige wijze gebruik van kunnen maken.

Het Netherlands Space Office is een ruimtevaartorganisatie die in opdracht van de overheid een Nederlands ruimtevaartprogramma ontwikkelt. Door bedrijven aan te haken lukt het bijvoorbeeld om zonnepanelen geschikt te maken voor aanpassingen op basis van satellietdata.

Voorstel door 27 bedrijven

Maar liefst 27 bedrijven hebben een voorstel ingediend om hiermee aan de slag te gaan. Uiteindelijk zijn er 6 bedrijven geselecteerd, die een haalbaarheidsonderzoek zullen doen. Op die manier willen ze bepalen wat er mogelijk is en welke kansen er liggen voor het optimaliseren van zonnepanelen.

Het Netherlands Space Office kijkt samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland naar de voorstellen: “Een product of dienst scoort hoger naarmate de impact op het vraagstuk groter is. De waardering voor projecten die een technologisch interessante benadering voorstaan, is ook hoger. Een doorontwikkeling van iets bestaands is niet de bedoeling. Ten derde weegt het economisch perspectief mee. In november worden er van de huidige 6 bedrijven, 3 of 4 uitgenodigd om voor hun product/marktcombinatie daadwerkelijk een prototype te ontwikkelen – uiteraard met onder andere satellietdata. Ze krijgen daarvoor een half jaar en doen dat in samenwerking met een of meer afnemers in de (semi)publieke sector.”

Extra energie opwekken en terugleveren

Het doel van bijvoorbeeld HKV Lijn in Water, een van de geselecteerde bedrijven, is om nauwkeurig in te schatten hoeveel zonnestraling er op een bepaalde tijd en plaats beschikbaar is. Zo wordt het mogelijk om te voorspellen hoeveel energie panelen op zullen wekken, om die overtollige energie vervolgens terug te leveren aan het elektriciteitsnet. De satelietdata moet netbeheerders beter voorbereiden, om pieken op te vangen.

Dergelijke plannen worden relevanter naarmate we gebruik gaan maken van meer zonnepanelen op de daken van woningen en van bedrijven. Het wordt steeds belangrijker om het stroomnet daarop goed voor te bereiden en er anders voor in te richten. Alleen op die manier voorkomen we overbelasting, omdat de manier van energie opwekken, aanleveren en afnemen er anders uit zal zien dan we gewend zijn.

Zonnepanelen kopen

Wil je weten wat zonnepanelen jou opleveren? Doe de Dakscan en zie precies binnen hoeveel jaar jij jouw investering hebt terugverdiend.

Cookies!

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Nee, sluiten
OK!