TNO start proef met flexibele zonnepanelen op zee

Sophie
Leestijd 3 minuten
12 januari 2022

TNO is doorlopend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om meer zonnepanelen te plaatsen. Dat ze geschikt zijn voor daken en in grote zonneweiden is inmiddels bekend. TNO kijkt nu naar de mogelijkheid om de panelen op zee te plaatsen.

Dat gebeurt bij het Fieldlab Green Economy Westvoorne, vlakbij de Maasvlakte. Dit is een eerste proef, om na te gaan of het lukt om de panelen op water te plaatsen. Later volgt er een proef op zee, waarbij de omstandigheden uitdagender worden.

Dit is de eerste pilot binnen het innovatieproject Solar@Sea II. De proef loopt in ieder geval tot de zomer van 2022, om zoveel mogelijk waardevolle informatie te verzamelen. Als het lukt om de panelen economisch rendabel te plaatsen zal de proef worden uitgebreid.

Meebuigen met de golven

De huidige installatie bestaat uit 2 drijvers, die 7 x 14 meter groot zijn. Hierop staan zonnepanelen die samen 20 kilowattpiek aan elektriciteit kunnen opwekken. De zonnepanelen en de drijvers zijn gemaakt van flexibele materialen. Dit moet ervoor zorgen dat het lukt om mee te deinen met de golven. Dit is een belangrijke eigenschap van de systemen, om te voorkomen dat de golfslag de systemen onbruikbaar maakt.

Bovendien voorkomt dit te veel weerstand. De drijvers en de verankering hoeven minder stevig te zijn, waardoor ze lichter van gewicht zijn en de prijs lager uitvalt. Starre drijvers zouden veel duurder zijn, waardoor het lastiger is om de zonnepanelen rendabel te maken.

45 gigawattpiek aan zonnepanelen

Het is een onderdeel van een breder onderzoek door TNO, dat duidelijk moet maken hoe hoog de opbrengst is van deze flexibele zonnepanelen. Bovendien is de organisatie benieuwd naar het gedrag van de drijvers bij golven en bij harde wind. Ook wordt er kritisch gekeken naar de aangroei van organisch materiaal en uiteindelijk naar het economisch rendement dat wordt behaald.

Wim Soppe is onderzoeker bij TNO en zegt daar het volgende over: “Zon op zee of offshore pv bestaat nu eigenlijk nog niet. Het is technisch zeer uitdagend om op zee grote drijvende systemen met zonnepanelen te installeren en tientallen jaren in bedrijf te houden. Daarbij komt dat het vanwege het dure materiaalgebruik voor zware stijve drijvers vaak lastig is om deze systemen economisch rendabel te maken. Voor dit nieuwe concept is veel minder materiaal nodig en daarom hebben we goede hoop dat het veel goedkoper uitvalt.”

Zonnepanelen kopen

Wil je weten wat zonnepanelen jou opleveren? Doe de Dakscan en zie precies binnen hoeveel jaar jij jouw investering hebt terugverdiend.

Cookies!

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Nee, sluiten
OK!