Verzekering voor zonnepanelen op bedrijfsdaken goed geregeld

Sophie
Leestijd 3 minuten
4 januari 2023

Het was lange tijd lastig om een verzekering voor zonnepanelen op bedrijfsdaken af te sluiten. De premies waren hoog en de voorwaarden waren niet altijd duidelijk. Dat leidde tot vragen en klachten, en remde bedrijven in hun motivatie om zonnepanelen te laten plaatsen. Hier is goed naar gekeken, zowel door de sector als van buitenaf. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het nu goed mogelijk is om de panelen te verzekeren.

Onderzoek naar de sector

Er is uitgebreid onderzoek gedaan, zowel binnen als buiten de sector. Minister Rob Jetten van Klimaat ziet daardoor verbeteringen: De afgelopen tijd heeft de sector stappen gezet om de problemen met betrekking tot verzekerbaarheid in relatie tot brandveiligheid bij zon-pv-systemen aan te pakken, om zo de brandveiligheid en daarmee de verzekerbaarheid te verhogen, vervolgt de minister. "Bijvoorbeeld door het introduceren van kwaliteitskeurmerken en certificeringen voor installateurs. Verzekeraars geven aan dat dit de verzekerbaarheid heeft verhoogd.

Onder andere TNO, NIPV en NEN doen momenteel meer onderzoek naar de oorzaken van brand bij zonnepanelen. “Dat zal verder bijdragen aan de kennisontwikkeling bij dit thema en daarmee aan de verzekerbaarheid van zon-pv-systemen en het pand,” geeft Jetten aan. 

Minister ziet dat het beter gaat

De minister ziet wat dat betreft dat het beter gaat, ten opzichte van een tijd geleden. Inmiddels lijken er voor bedrijven geen belangrijke redenen meer om niet over te gaan tot het plaatsen van de panelen op het dak, mits het bedrijfsdak daarvoor geschikt is. Het is goed mogelijk om de panelen en het dak te verzekeren, dus daar kan het niet meer aan liggen.

Schade door glasdeeltjes

Dat neemt aan de andere kant niet weg dat er schade kan ontstaan door glasdeeltjes van zonnepanelen, als het gevolg van een brand. Dat specifieke risico laat zich over het algemeen niet zo makkelijk verzekeren. De minister onderzoekt nog of het waardevol is om daar stappen voor te nemen. Misschien dat er een aanpassing komt, waardoor bedrijven meer mogelijkheden krijgen om dat specifieke risico af te dekken.

Onder andere het Verbond van Verzekeraars presenteerde begin september een onderzoeksprotocol, waarvoor werd gekeken naar incidenten met zonnepanelen. Daaruit is naar voren gekomen welke risico’s er zijn en hoe de verzekeraars daar op dit moment mee omgaan.

Volgens de minister en de betrokken partijen is nu voor iedereen duidelijk welke risico’s er zijn, hoe bedrijven zich daar tegen willen verzekeren en welke mogelijkheden de verzekeraars bieden. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat meer bedrijven ervoor kiezen om zonnepanelen op het dat te laten plaatsen. Op termijn worden we in Nederland daarmee minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Zonnepanelen kopen

Wil je weten wat zonnepanelen jou opleveren? Doe de Dakscan en zie precies binnen hoeveel jaar jij jouw investering hebt terugverdiend.

Cookies!

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren. Als je niet akkoord gaat, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.

Nee, sluiten
OK!